برگزاری آخرین جلسه شورای نظارت استانی

آخرین جلسه شورای نظارت استانی به ریاست دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، به صورت حضوری و مجازی شنبه 9 اسفندماه 1399 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان،  به نقل از حوزه نظارت و ارزیابی، در این جلسه به بررسی مشکلات و نواقص موجود در سامانه حس، نحوۀ همکاری با هیات نظارت استانی و پیاده‌­سازی مصوبه هیات امناء دانشگاه در این خصوص، بررسی مقدماتی و درجه‌­بندی دانشگاه­‌ها و تاکید بر لزوم تولید نرم‌­افزار نظارتی جامع برای پایش آسان‌­تر پرداخته شد.

 گفتنی است، در حاشیه این نشست از زحمات مجریان، ناظران و کارشناسان فعال حوزة نظارت و ارزیابی تقدیر شد.