تکمیل فرم نظرخواهی ممتازان


دانشجوی گرامی: چنانچه گزینه نظر خواهی دانش آموخته ممتاز برای شما فعال است لطفاً پس از مراجعه به لینک مورد نظر و تکمیل فرم نظرخواهی ویژه دانش آموختگان ممتاز، جهت تسویه حساب، با شماره دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه داخلی 3007 یا 31323007 و 33257270 تماس بگیرید.


باتشکر دفتر نظارت و ارزیابی​