پیام تسلیت در پی درگذشت دکتر مرتضی زندرحیمی

هو‌ الباقی
«آنکه نه مرده است و نه میرد خداست»
 
   «همی رفت باید» و « کزین چاره نیست». اکنون که بی‌رحمِ مرگ، بر جان عزیزِ استاد مرتضی زندرحیمی تاختن گرفته و روح بلند او در جوار پروردگار آرام یافته‌است؛ ما با یادکردِ خدمات ارزندۀ علمی و اجرائی ایشان، آسمانی شدنِ آن دانشور ارجمند را به همة دانشگاهیان، به‌ویژه همکاران و دانشجویانِ و خاصّه به خانوادۀ محترم و بازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم آرامش ابدی و غفران الهی طلب می‌کنیم.
 
  مدیر وکارکنان
واحد نظارت و ارزیابی دانشگاه