کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مراکز رشد فنّاوری برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مراکز رشد فنّاوری29 شهریورماه 99 به صورت ویدئو کنفرانس برای اعضای هیأت‌های نظارت و ارزیابی استانی برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور دبیران، کارشناسان و اعضای کارگروه‌های ارزیابی مؤسسه‌های فنّاوری هیئت‌های نظارت استانی و همکاران دفتر برنامه ریزی امور فناوری برگزار شد، شرکت کنندگان با مدل ارزیابی مؤسسه‌های فنّاوری و روش تکمیل کاربرگ های ارزیابی آشنا شدند.

شایان ذکر است مرکز نظارت و ارزیابی، در سال جاری، ارزیابی مراکز رشد مستقل (غیر پارکی) را در دستور کار خود قرار داده است.